8 พอร์ต UHF RFID Fixed Reader VF-787

สอบถามตอนนี้