ផ្ទះ » UHF RFID Reader » ប្រព័ន្ធវីនដូអេសស្ត្រូអរអេសអេសថេរ » 4 កំពង់ផែការពារទឹកមិនជ្រាបទឹក UHF RFID Fixed Reader VF-647P

4 កំពង់ផែការពារទឹកមិនជ្រាបទឹក UHF RFID Fixed Reader VF-647P

សាកសួរឥឡូវនេះ