Uncategorized

 • Order Guide for UHF RFID Integrated Reader

  Features of UHF RFID Integrated Reader: The antenna and reader board are integrated intothe sealed housing, with working protection level up toIP67 or above; The housing of reader’sback cover is made ofmetal material, convenient for heat dissipation, beneficial to long-term working outdoor; 3.With simple wiring and interface design, power supply and communication lines, very suitable for rapid deployment; 4.With simple clip pole…
  Read more
 • Order Guide for UHF RFID Fixed Reader

  UHF RFID Fixed reader, also known as split RFID reader, the read/write part is designed separately from the antenna part, with RF coaxial cable to connect. Features of UHF RFID Fixed reader: With more complicated control circuit and RF circuit, higher performance standard for UHF RFID fixed reader, especially in RF interference processing and multiple tags reading anti-collision algorithm; with RF output power…
  Read more
 • Order Guide for UHF RFID Antenna

  RFID antennas transmit and receive signals, with electrical and magnetic characteristics. When the wireless radio waves propagate in space, the direction of electric field changes by a certain pattern. This phenomenon is called polarization of wireless radio waves. According to different polarization modes, RFID antennas can be divided into two types as following: Linearly polarized antenna: the direction of electromagnetic wave propagation in…
  Read more
 • UHF RFID For Library Management

  RFID technology is a perfect match for libraries and archives. It improves the information processes, increases efficiency, staff productivity and customer service. It can enhance existing barcode systems by providing additional features such as automatic checkout and return whilst adding security against theft. RFID reduces lost books and creates savings in time spent searching for books shelved in incorrect locations.…
  Read more
 • RFID based Apparel Tracking from factory to store

  1, Tagging in factory and supply chain visibility *Tagging for each apparel *Package with carton *Tagging for each carton *Track incoming and outgoing of each carton in a built-in reader and antenna case (1)tagging for each clothes (2)packaged by carton (3)packaged by carton …
  Read more
 • What are the functions of RFID readers?

  RFID reader technology has been applied in many industries in recent years due to its non-contact identification, long-distance identification, and strong environmental adaptability. The RFID reader/writer performs wireless communication with the RFID electronic tag through an antenna and can read or write the tag identification code and memory data. Next, take Dongji AUTO ID UTouch as an example to introduce…
  Read more
 • Talking about several factors that affect the reading distance of UHF RFID products

  Radiofrequency identification (RFID) is a wireless communication technology that can identify specific targets and read and write related data through radio signals without establishing mechanical or optical contact between the identification system and the specific targets. An RFID system is generally composed of four parts: electronic tags, antennas, readers and application software. Because it is wireless communication technology, it is…
  Read more
 • About the applications of UHF RFID liquid tags

  As we all know, metals and liquids are the limitations of RFID radio frequency identification technology. However, metal objects can be managed by anti-metal tags, but the interference of liquids has not been solved by a good method. The human body will absorb radiofrequency microwaves, and liquids and metals cannot penetrate the radio frequency signal, so the application of RFID…
  Read more
 • Vanch UHF RFID լուծույթ `հաշվիչների ստուգման համար

  Տեղադրվող էլեկտրական հաշվիչը ստուգելու / հաստատելու համար օգտագործեք Vanch UHF RFID ձեռքի ընթերցիչը. Հիմնական գործողությունն էլեկտրական հաշվիչին կցված UHF RFID պիտակի սկանավորումն է UHF RFID ձեռքի ընթերցողի հետ:, մուտքագրեք ստուգման / ստուգման տեղեկությունները էլեկտրական հաշվիչների UHF RFID պիտակի մեջ, տվյալների փոխանակում հետևի տվյալների բազայի միջոցով անլար տվյալների հաղորդակցության միջոցով (wifi կամ GPRS),
  Read more
 • Vanch UHF RFID լուծում աղբի կառավարման համար

  Աշխարհի շատ քաղաքներում, նրանք արդեն փորձում են աղբարկղերով UHF RFID ներմուծել `օգնելով քաղաքապետարաններին կառավարել ավելի լավ բնակիչների աղբը. Բոլոր ավտոմեքենաների աղբի հավաքումը ավտոմատացնելով, RFID- ը կարող է ապահովել անձնական աղբի հավաքում և տրամադրել ստուգման ծառայություններ. Այս տեղեկատվությունից բացի կարող են օգտագործվել բեռնատարի օգտագործումը և երթուղին օպտիմալացնելու համար. The process can…
  Read more
 • Uhf Rfid էլեկտրոնային պիտակների առավելությունները

  5G տեխնոլոգիայի ի հայտ գալով որպես շարժական ինտերնետի դարաշրջանի հենանիշ, Ամեն ինչի ինտերնետը և ամեն ինչի ընկալումը հետզհետե դառնում են իրականություն. RFID- ը իրերի Ինտերնետի կարևոր օժանդակ տեխնոլոգիան է արտաքին աշխարհը իմաստավորելու համար. Ըստ գործառնական տարբեր հաճախությունների, RFID պիտակները կարելի է բաժանել ցածր հաճախության (LF) Different…
  Read more
 • Միկրոալիքային ռադիոհաճախականությունների ավտոմատ նույնականացման հիմնական սարքավորումների երեք հիմնական մասերը

  (1) Ռադիոհաճախականության նույնականացման քարտ: հայտնի է նաև որպես էլեկտրոնային պիտակ, հիմնականում օգտագործվում է նշված օբյեկտի տվյալների տեղեկատվությունը պահելու համար: ռադիոհաճախականության նույնականացում Բեկայի միջուկը ինտեգրալային միացում է ՝ տեղեկատվության ուղարկման և ստացման և պահպանման գործառույթներով, պահեստային հզորությամբ 1024 բիթեր կամ ավելին. Because it is pasted on the identified object like…
  Read more
ՀԱՐՈՒՄ